Žáci 8.A podnikli 17. prosince 2019 exkurzi do našeho krajského města Brna. Prošli si slavnostně vyšperkovaný Zelný trh, prohlédli si výzdobu Staré radnice, vyslechli pověst, proč má kamenný portál pokřivený filiál a proč má Brno ve svém znaku draka. Za zmínku stálo i připomenout, proč v podloubí visí loukoťové kolo... Na náměstí Svobody jsme zažili atmosféru vánočních trhů, na Dominikánském náměstí obdivovali v kulise nádherné Nové radnice a kostela sv. Michala úchvatný vyřezávaný dřevěný betlém od Jiřího Halouzka mající stovku figur. Na tomto náměstí nechybí ani ZOO koutek a Ježíškova pošta. Přes Šilingrovo a Mendlovo náměstí, kde jsme neopomenuli připomenout zásluhy Gregora Johanna Mendela, jsme se přepravili do VIDA! science centra, kde jsme si nejprve prošli stálé expozice, o nichž moc pěkně pojednává článek 1. třídy ve VIDA CENTRU.

VIDA_3

 

Náš program, kvůli kterému jsme podnikli tuto exkurzi, se jmenoval Srdce na dlani a dostál svého názvu. Poté co jsme se rozdělili do do dvou skupin, oblékli si bílé pláště a odebrali se do učeben, čekala na nás vepřová srdce, nejpodobnější tomu lidskému...

Vyjasnili jsme si principy fungování srdce a poslechli si fonendoskopem vlstní srdce. Ve dvojicích jsme zkoumali, objevovali strukturu srdce, detailně zkoumali za pomoci nožů a pinzet jeho jednotlivé části, chlopně, šlašinky... Byl to obohacující zážitek, exkurze se náramně vydařila .