Ve čtvrtek 19.12.2019 pátou a šestou vyučovací hodinu by si příchozí na II. stupeň mohl myslet, že jsou žáci asi v kině. Takový panoval na chodbách i ve třídách klid. Žáci ale ve třídách byli, jen někteří neseděli klasicky v lavicích, protože měli Dílnu čtení a pravidla jsou následující. Při čtení můžeme sedět v lavici, na koberci, prostě tam, kde se nám bude pohodlně číst.

gramotnost_26

Nebavíme se se spolužáky, ale hezky si každý sám čte knihu, kterou si přinesl. Dodatečně chválím téměř všechny čtenáře, že si přinesli svoji rozečtenou knihu. Závěrem dílny žáci zodpověděli písemně na pět otázek. 1/ Komu bys knihu doporučil/a a proč? Komu by se mohla líbit? 2/ Řekni ve třech větách o čem to bylo. 3/ Vymysli tři slova- jaká je hlavní postava příběhu? 4/ O čem se může zdát hlavnímu hrdinovi? Proč? 5/ Co je Ti na postavě z příběhu symaptického/ nesympatického? Některé z odpovědí sdíleli čtenáři se spolužáky, učiteli. Byl to příjemně strávený čas s knihou a my češtináři vyučující na II. stupni věříme, že se řady pravidelných čtenářů opět rozrostou. Snad spousta dětí objeví knihu jako dárek pod vánočním stromečkem, vždyť fantazie a možnost přenést se do dalekých krajin, jiného století, zažít s postavou i ,,nemožné" se nedá ničím nahradit...