Druhé pololetí bylo poznamenáno epidemií koronaviru. Nemohli jsme se stýkat ve škole a společnými silami se učit novým věcem. Chyběly nám také pomůcky, které pomáhají k pochopení učiva. S danou situací jsme se snažili poprat, jak to jen šlo. Rodiče byli najednou postaveni také do rolí učitelů. Všechny učitelky- průvodkyně se snažily pomáhat rodičům, jak jen to uměly.

 

Paní uč. Jitka za využití Facebooku předčítala příběhy, pohádky, povídky, na které byli žáci zvyklí, v některých mohla využít zvídavost žáků a zadávat praktické matematické úlohy. Děti tento způsob výuky matematiky hodně zaujal. Paní uč. Vlasta začala vysvětlovat témata z českého jazyka tak, aby žáčkům co nejvíce přiblížila výuku ve škole, a to pomoci pomůcek ze třídy. Témata se řídila zájmem a osobními plány žáků, která k nim putovala více cestami- Facebookem, Úschovnou na email, odkazem na disk, který jim je k dispozici i přes prázdniny. Paní uč. Marta zadávala žákům 4. a 5. ročníku odkazy na internetové stránky, kde by si mohli procvičit témata podle jejich osobních plánů.

Pro většinu žáků i rodičů to bylo velice náročné období, které prověřovalo nejen vzájemnou rodinnou spolupráci. Proto se objevil nápad, který pomohl motivovat žáky. Díky němu se mohli spolužáci těšit z domácí výuky svých spolužáků prostřednictvím fotek a videí. Na domácí výuku některých žáků se můžete podívat i vy.

Budeme doufat, že se od září budeme setkávat, jako v 1. pololetí.