V odkazech je možno si stáhnout důležité materiály, vztahující se ke konzultační výuce pro žáky 2. stupně od 8.6. 2020:

V případě neúčasti žáka na závěrečné třídnické konzultaci je povinností rodiče či žáka sjednat si s třídním učitelem individuální dořešení provozní záležitostí - učebnice, pomůcky, skříňky, vysvědčení, ......