S účinností od 1. března 2015 dochází k úpravám cen obědů a svačinek:
Obědy:
žáci 6 - 10 let    21 Kč
žáci 11 - 14 let  23 Kč
žáci 15 let          25 Kč
zaměstnanci       27 Kč
Svačinka: 13 Kč