Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

PostHeaderIcon Metoda Montessori

PostHeaderIcon Základní principy pedagogiky Montessori

Pedagogika M. Montessori je ucelený a propracovaný výchovně vzdělávací program. Má své principy, které lze přirovnat k základním kamenům stavby.

Jakmile některý odstraníme, stavba se sice nemusí zřítit, ale může se naklonit, popraskat a přestat být zcela bezpečná. Základní myšlenky Montessori metody, její principy, jsou provázané. Ačkoli je celý systém starší než sto let, vnímáme ho jako velmi nadčasový.

Není nutné dogmaticky lpět na všech principech. Naopak, takový přístup by byl příliš omezující a mohl by dítěti nakonec spíše uškodit. Důležité je umět se přizpůsobit. Jak prostředí, ve kterém pracujeme, tak dětem. Ty samy nám dají najevo, když děláme něco špatně. Berme proto základní myšlenky jako doporučení, jak by to mělo v Montessori třídách fungovat.

Partnerský přístup
Jedním z klíčových pojmů pedagogiky Marii Montessori je partnerský přístup, vzájemný respekt a úcta. K dětem bychom se měli chovat tak, abychom nezraňovali jejich lidskou důstojnost. Základním vodítkem při tom je nedovolit si k nim nic, co nechceme, aby si dovolili oni k nám. Cesta k vhodnému chování dítěte vede přes společné vytváření pravidel pro soužití ve třídě i ve škole. Když jsou tato pravidla vytvořena společně učitelem a dětmi, děti se jimi ochotně řídí a samy dohlížejí na jejich dodržování. Respektující přístup umožňuje dětem vytvářet si vysokou sebeúctu. Budou snadno dodržovat dohody, dokážou si samostatně hledat informace a podle nich se rozhodovat, spolupracovat s ostatními, vcítit se do druhého a pomoci, když je třeba. Zároveň umí vyjádřit svůj názor, a to i nesouhlasný, a zastat se druhého i vůči dospělému.

Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu - pracuje přemýšlí, hovoří a tvoří.

Celý článek...

 

PostHeaderIcon PÍŠEME SLOVNÍ HODNOCENÍ

Ten, kdo je schopen kontrolovat a poznávat vlastní chyby, získává větší míru nezávislosti a jistoty. (M. Montessori)

Práce a činnost dítěte není hodnocena ve smyslu porovnávání s ostatními dětmi, sestavování žebříčku výkonů nebo práce s jakoukoli hodnotící škálou – takové hodnocení se neslučuje s principy pedagogického systému Montessori.

Způsob hodnocení navazuje na práci dítěte z vnitřní motivace, pomáhá k dovednosti vlastního sebehodnocení, umožňuje dítěti být úspěšné a  zapojit se do každé práce. Vychází už ze samotného přístupu dospělého (rodiče, učitele…) k dítěti =>  laskavý, partnerský přístup, který vytváří prostor k tomu, aby dítě :

- poznávalo své přednosti a nedostatky, možnosti a hranice
- dokázalo odhadnout své síly a schopnosti
- uvědomovalo si, co je mu příjemné – co nepříjemné a jak to dát ostatním vhodně najevo
- učilo se plánovat další cesty k sebezdokonalování
- mohlo volit takové způsoby učení, o kterých ví, že jsou pro něj účinné a spolehlivé

Celý článek...

 

PostHeaderIcon PROČ SI VYBRAT MONTESSORI METODU?

Příležitost prozkoumat zajímavé aktivity
Děti mají příležitost prozkoumat aktivitu která je zaujme a uspokojí  ' citlivé období ' ve kterém se právě nacházejí. Naučí se více než pod tlakem dospělého.

 

Děti se rozvíjejí  přirozeně svým vlastním tempem
Učitel je pouze průvodce, který umožní dětem vyvíjet se  přirozeně jejich vlastním tempem. Děti se stávají nezávislými v procesu učení.

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Výhody metody Montessori

Dítě

  • se učí v prostředí zaměřeném na ně samotné
  • se učí v uspořádaném a připraveném prostředí
  • se učí všemi smysly
  • se učí svým vlastním tempem
  • se učí od konkrétního k abstraktnímu
  • se učí spontánně bez velkého úsilí
  • se učí nové po zvládnutí předchozího
  • získává větší úctu a důvěru k sobě samotnému

Celý článek...

 

PostHeaderIcon TRADIČNÍ VERSUS MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ

TRADIČNÍ  x MONTESSORI
z foto ze zlna

Učebnice, tužky, pracovní sešity. x Připravené kinestetické materiály se zapracovanou kontrolou chyby. Zvlášť vytvořené referenční materiály.

Práce a učení bez zdůraznění sociálního rozvoje. xPráce a učení odpovídá stupni vývoje dítěte.

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Maria Montessori

Narodila se v Itálii v roce 1870, v obci Chiaravalle, v provincii Ascona. Po maturitě si prosadila studium na lékařské fakultě v té době přístupné jen mužům. V 1896 byla promována jako první žena v Itálii lékařkou. Po praxi na psychiatrické univerzitní klinice v Římě.image007
Po roce 1900 začala řídit tzv. Modelovou školu při lékařsko– pedagogickém institutu pro vzdělávání učitelů, která pracovala      s postiženými dětmi. Experimentálně zde prověřovala a upravovala didaktický materiál pro potřeby dětí.

V roce 1902 ukončila Maria studia pedagogiky, experimentální psychologie a antropologie na univerzitě v Římě. O něco později dospěla k přesvědčení, že její poznatky a zkušenosti z práce s postiženými dětmi by měly ještě větší úspěch u dětí zdravých. Vytvořila teorii, podle které dítě  v podnětném, klidném a nestresujícím prostředí, za pomoci speciálních pomůcek získává přirozený zájem, fixuje si správné pracovní návyky a získává vlastní názor.

Druhým důležitým poznáním a teorií Montessori je sebepoznání učitelů. Učitel se má orientovat na své vlastní záporné povahové rysy namísto pozorování záporných vlastností dětí. V roce 1912 založila mezinárodní montessoriovskou společnost AMI, jež má dnes sídlo v Amsterodamu. Tato organizace zajišťuje vzdělávání učitelů z celého světa a zastřešuje národní montesoriovské organizace.

Maria Montessori cestovala po celém světě a šířila svoji metodu, vzdělávala učitele a pomáhala zakládat školy s montessoriovským přístupem k dítěti. Za svoji celoživotní práci byla 2x nominována na Nobelovu cenu míru. Zemřela v roce 1952 v Holandsku. V současné době rozvíjí teorie Marie Montessori její vnučka Renaldine, která působí v AMI v Holandsku a v Torontu.
 

PostHeaderIcon Často kladené otázky

Je metoda a pedagogika Montessori uznána státními odbornými institucemi?
Ano. Metoda Montessori je uznána jako jeden ze vzdělávacích programů, které si může běžná základní nebo mateřská škola zvolit. Školy mohou pedagogiku Montessori používat v rámci stávajících právních předpisů a schválených vzdělávacích programů pro základní vzdělávání / Základní škola, Národní škola a Obecná škola/, Standardu základního vzdělávání a s maximálním využitím Metodického pokynu MŠMT k postupu při přípravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení ( čj. 18 276/89-20, Věstník MŠMT sešit 6/1998. Je tak možné např. vytvářet integrované předměty, které budou mít odlišný název od názvů předmětů stávajících učebních plánů.

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Pedagogika Montessori - principy

* Utváření nového vztahu dospělého k dítěti
Dospělý práci dětí organizuje a zároveň akceptuje svobodu, podporuje a udržuje nadšení, sleduje dětskou činnost, neomezuje pohyb a získávání zkušeností, avšak v určitých mezích.
To znamená, nechá vše přirozeně plynout uvnitř předem vytyčených hranic. Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku.

Celý článek...

 

PostHeaderIcon CÍLE Montessori pedagogiky

Metoda Montessori je uznána jako jeden ze vzdělávacích programů, které si může běžná základní nebo mateřská škola zvolit. Tvoří ucelený, propracovaný a ověřený vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte, koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku.

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti.

Zahrnuje v sobě připravené prostředí se specifickými výukovými pomůckami, které v dětech podporují přirozenou potřebu se učit.

- Respektuje individualitu žáka a dosažený stupeň rozvoje a vědomostí

Celý článek...

 


Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz