Naše škola se kromě výuky podle školního  vzdělávacího programu "Škola neomezených možností"  zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové pro duševní i fyzický rozvoj svých žáků:

1. Volejbalové sportovní třídy

Přebor ČR volejbalových škol Volejbalové soustředění v Horním Bradle Beachový kemp v Itálii
Od  školního  roku  2000/2001  byly  na  naší  škole  zřízeny,  pod  záštitou Ministerstva školství mládeže  a  tělovýchovy  a  Českého  volejbalového svazu, v  každém ročníku II. stupně sportovní třídy se zaměřením na volejbal. Do  těchto  tříd jsou přednostně vybíráni žáci a žákyně s fyzickými předpoklady  pro  míčové  hry  (zejména  volejbal), s  kvalitním  prospěchem  a  dobrými morálně volními vlastnostmi. Více o organizaci a chodu  sportovních tříd najdete na stránce "Volejbalové třídy".


2. Informační technologie

Interaktivní tabule v 1.A Turnaj v počítačových hrách
Jednou  z  priorit  ZŠ  Přímětice  je  i  výuka  informatiky  a  poskytnutí  přístupu  k   nejnovějším informačním  technologiím. Kromě povinné výuky předmětu Informační technologie dle školního vzdělávacího programu "Škola neomezených možností" v 5. a 6. ročníku je kladen důraz na volitelné předměty, projektové předměty a zájmové aktivity umožňující  přístup k Internetu a všem jeho službám.  Více se dočtete na  stránce "Informační technologie".


3. Výuka cizích jazyků

Projekt v AJ a NJ Aj v 5.A Cizojazyčná Superstar
V  naší  škole se  po celou  dobu  jejího  trvání  zabýváme  zkvalitňováním  výuky  cizích  jazyků, anglického a  německého. Během doby své existence,  kromě  intenzivního  vzdělávání  vyučujících,  škola pokročila  od klasického  frontálního  způsobu výuky k moderním metodám, ke kterým jsou využívány dvě specializované jazykové učebny a dvě počítačové učebny vybavené velkým množstvím multimediálního jazykového softwaru.  Více informací najdete na stránce "Výuka cizích jazyků".


4. Škola kamarádem

Výzdoba - leden Alegorický průvod 2.stupně Přestávky
Atmosféra důvěry, pohody, možnost aktivní relaxace - to vše přispívá k efektivnímu plnění vzdělávacích a výchovných cílů. K výuce většiny předmětů jsou využívány moderně vybavené odborné učebny, prostory školy umožňují  aktivní i pasivní odpočinek. O tom, co škola nabízí pro to, aby se v ní žádi i zamestnanci  citili v pohodě najdete na stránce "Škola kamarádem".