Od září 2000 byly na základní škole v Příměticích zřízeny, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Českého volejbalového svazu, sportovní třídy se zaměřením na volejbal. Tyto volejbalové třídy jsou v každém ročníku 2. stupně, podmínkou vstupu do těchto tříd je úspěšné složení přijímacích sportovních testů (viz níže), fyzické předpoklady, výhodou je bezproblémový prospěch.
Přebor ČR volejbalových škol Volejbalové týmy 2008/2009
Žáci sportovních volejbalových tříd se na naší škole vzdělávají podle školního vzdělávacího program „Škola neomezených možností“. Jako volitelný předmět mají od 6. do 9. ročníku zvolen „Volejbal“, v součtu s tělesnou výchovou pak mají během vyučování vždy čtyři hodiny týdně se sportovním zaměřením. Kromě toho navštěvují 1x týdně i nepovinný předmět „Plavání“, který slouží k celkové fyzické regeneraci. Dle svého výkonnostního zařazení dále absolvují 2-3 odpolední volejbalové tréninky týdně. Každým rokem je pro sportovní třídy organizováno podzimní, zimní a letní soustředění. Tělesnou výchovu i tréninkovou přípravu vedou učitelé a trenéři s odpovídajícím pedagogickým a tělovýchovným vzděláním a s bohatými zkušenostmi z volejbalových soutěží.
Soustředění volejbalových tříd v Podhradí Zimní soustředění 8.A a 9.A
Pro sportovní přípravu jsou využívány:
- dvě tělocvičny základní školy
- sportovní hala v Husových sadech ve Znojmě
- tělocvična PSK Znojmo
- venkovní sportovní areál základní školy (2 kurty na plážový volejbal, dva kurty na volejbal, dva tenisové kurty,
fotbalové travnaté hřiště)
- krytý školní bazén

Vzhledem k záštitě Českého volejbalového svazu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je činnost sportovních tříd částečně finančně dotována. Výběry sportovních tříd se zúčastňují i pravidelných sportovních soutěží a to nejen ve volejbale.
Plavání sportovních tříd Volejbalové žákyně vítězné v Trentu

V letošním roce hrají naši žáci a žákyně v následujících soutěžích:
- "A" družstvo žákyň - krajský přebor, Český pohár
- "A" družstvo žáků - krajský přebor, Český pohár
- družstvo mladších žákyň - Jihomoravský pohár
- družstvo mladších žáků - Jihomoravský pohár
- "B" a "C" družstva žáků - okresní přebor
- "B" a "C" družstva žákyň - okresní přebor
- přípravka "A", "B", "C", "D" - krajskou soutěž v minivolejbale
Bývalí absolventi volejbalových tříd působí i po skončení základní školy v úspěšných volejbalových týmech vyšších věkových kategorií:
- kadetky - 1.liga
- juniorky - 1.liga
- junioři - 1.liga
- ženy - 2. liga
- muži - 2.liga

Od roku 2000 získaly volejbalové třídy naší školy nespočetnou řadu sportovních úspěchů. V každoročních srovnávacích turnajích všech volejbalových škol v České republice (celkem 21 škol) se řadíme dlouhodobě k absolutní špičce (v součtu všech kategorií vždy do 4. místa, 3x nejúspěšnější volejbalová škola v ČR vůbec).

Další vybrané výsledky družstev složených s žáků volejbalových tříd:
- Přebor ČR sportovních volejbalových škol:
- 1. místo - 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
- 3. místo - 2001/2002, 2008/2009
- Přebor ČR mladších žákyň
- 1. místo - 2004/2005
- 2. místo - 2008/2009
- 3. místo - 2006/2007
- Krajský přebor žákyň
- 1. místo - 2007/2008
- 2. místo - 2004/2005, 2006/2007
- Krajský přebor žáků
- 2. místo - 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009
- Jihomoravský pohár mladšího žactva
- 1. místo - 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010
- Český pohár žáků
- 2. místo - 2009/2010
- ME do 18 let v plážovém volejbale 2010
- 19. místo - R.Holub + J.Plaček

Chlapci - 16.6.2008 KP žákyň ve volejbale
Studium ve volejbalové třídě je výborná příležitost pro všechny chlapce a děvčata, kteří mají rádi míčové hry a pohyb a sport obecně. Vzhledem k rostoucí popularitě volejbalu a možnostem uplatnění získaných dovedností na četných turnajích v šestkovém i plážovém volejbalu, můžeme tento sport vřele doporučit. Nezanedbatelným kladem je i možnost dalšího studia pro nadané jedince na prestižních sportovních gymnáziích.

Podmínky přijetí do sportovní volejbalové třídy:
Do volejbalových tříd ZŠ Přímětice se může přihlásit každý zájemce, který v letošním školním roce navštěvuje 5.-8. ročník základní školy. Při výběru uchazečů se bude klást důraz na:
- Somatické předpoklady výšky
- Motorické testy se zaměřením na volejbal
- dosah jednoruč ve výskoku
- skok daleký z místa
- hod kilogramovým míčem z kleku
- hod dvoukilogramovým míčem ze stoje
- člunkový rychlostní běh 6x6m
- míčová obratnost
- Bezproblémový prospěch
- Bezproblémové chování
V případě Vašeho zájmu o sportovní třídy na naší základní škole kontaktujte: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Možnosti dalšího studia na středních sportovních školách:
Jednou z možností, kde po ukončení základní školy pokračovat ve sportovním růstu, je studium na Sportovním gymnáziu Botanická v Brně, pod něž naše základní škola spadá.
Podmínky pro přijetí na Sportovní gymnázium:
- dokončení úplné základní školní docházky
- úspěšné vykonání talentové zkoušky z volejbalu (viz náborové testy + základní herní činnosti)
- úspěšné vykonání přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
- dobrý zdravotní stav (potvrzený tělovýchovným lékařem)
- dobrý prospěch na základní škole
Co nabízí Sportovní gymnázium?
Absolvent získává gymnaziální vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Ve vyučovacích osnovách jsou i dva povinné světové jazyky (angličtina a němčina). Škola umožňuje studentům, kteří mají trvalé bydliště mimo Brno, ubytování v e vlastním internátu, který je součástí budovy Sportovního gymnázia. Stravování je v budově školy a skladba stravy vyhovuje nárokům vrcholového sportu. Školní rozvrh je upraven tak, aby umožňoval 3x týdně dvoufázový trénink (volejbalistky mají 3-4 tréninkové fáze týdně + 2-3 fáze rehabilitace a relaxace). Sportovní příprava probíhá v prostorách Sportovního gymnázia a VK KP Brno. Sekce volejbalu spolupracuje s Volejbalovým klubem Královo Pole a s TJ Junior Brno. Pod těmito hlavičkami studentky startují v mistrovských soutěžích. Nejúspěšnější volejbalistky, které v současnosti navštěvují Sportovní gymnázium v Brně jsou zlaté medailistky z MEJ Iva Dočekalová a Markéta Tomanová, která obléká i dres seniorské reprezentace.