Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

PostHeaderIcon MŠ Montessori Mramotice

PostHeaderIcon Seznam zapsaných dětí do MŠ

1/15M - přijat
2/15M - přijat
3/15M - přijat
4/15M - přijat
5/15M - přijat
6/15M - přijat
7/15M - přijat
8/15M - přijat
9/15M - přijat
10/15M - přijat
 

PostHeaderIcon MŠ s prvky Montessori - základní informace

Organizace MŠ
Provoz: 7:30 – 15:30 (7:00 – 7:30 běžná MŠ)
Paní učitelky:  Petra Dohnalová / Kateřina Luciani
                       
V mateřské škole je zapsaných 13-15 dětí ve věku 2,5­ – 6 let.
Školné 200 Kč/měsíčně + 500 Kč/měsíčně - příspěvek rodičů na činnost
Práce s dětmi probíhá nejenom podle RVP PV, ale jsou k ní přidány alternativní prvky podle Marie Montessori.
Snažíme se vytvořit pevný základ k budoucí spokojenosti a úspěšnosti v životě dítěte. Počáteční úspěchy v MŠ jsou důležité pro vypěstování zdravého sebevědomí dítěte.
Relaxační a pohybové chvilky jsou denně zařazovány do programu. Vhodnou manipulací s předměty je rozvíjena jemná motorika, cvičení smyslů. Přistupujeme k dítěti s úctou k jeho osobnosti a s ohledem na jeho individuální schopnosti. Nabízíme dostatek činností podporujících sebedůvěru dítěte. Podporujeme dobré vztahy mezi dětmi i dospělými.
Během roku se děti účastní mnoha mimoškolních aktivit (oslavy Masopustu, Velikonoc, Vánoc, Den dětí, vystoupení pro rodiče, logopedické chvilky, výlety,…).
 Výhody MŠ s prvky Montessori:
 • malý počet dětí ve třídě,
 • individuální přístup ke každému dítěti,
 • práce se specializovanými Montessori pomůckami, které podporují přirozený vývoj dítěte,
 • návaznost na Montessori třídu v ZŠ Přímětice,
 • zdravá výživa,
 • přírodní prostředí k vycházkám,
 • kvalifikovaný personál,
 • každodenní seznamování s cizím jazykem (angličtina, příp. němčina).
Montessori pedagogika
Montessori metoda zajišťuje rozvoj intelektuálních schopností dětí přirozeným a zábavným způsobem. Propracovaný soubor postupů a technik vede k připravenosti dítěte na školní docházku a celoživotní vzdělávání.
Pomůcky pro práci jsou dětem snadno přístupné, jsou smysluplné, vzájemně navazující, mají konkrétní význam, řád a jistotu pro dítě.
Jednotlivé oblasti vzdělávání:
Praktický život:
 1. Manipulace s předměty každodenního života – dítě zkoumá a objevuje prostřednictvím nabízených předmětů, s nimiž se setkává v běžném životě (suché a mokré aktivity – přesýpání, třídění, nalévání, atd.).
 2. Rozvoj samostatnosti (zapínání, oblékání, zavazování, atd.).
 3. Každý den se společně setkáváme „na elipse“ – zde dochází k propojení vztahů mezi dětmi, chůze po elipse učí děti soustředění, trénují rovnováhu.
 4. Smyslová výchova – smyslové Montessori pomůcky pomáhají dětem prostřednictvím zraku, hmatu, sluchu, chuti a čichu objasnit svět a porozumět mu.
Matematika:
 1. Postupuje od konkrétního k abstraktnímu. Konkrétní matematické pomůcky pomohou k pochopení matematických zákonitostí, podporují vynalézavost a touhu experimentovat.
Jazyk:
 1. Důraz je kladen na mluvený jazyk jako základ všech lingvistických výrazů. Děti se učí názvům předmětů a jevů, jež je obklopují. V tomto vývojovém období je dítě fascinováno vztahy mezi písmeny, která tvoří slova.
Kosmická výchova:
 1. Dítě se snaží porozumět celému světu – poznání vlastního „já”, rodiny, města, země, ve které žije, světadíly, pevniny, moře. Sluneční soustava, jíž je naše Země součástí, vznik života na této Zemi.
Umění, hudba a pohybové aktivity:
 1. Jsou začleněny do připraveného prostředí a života třídy, jako součást probíraných témat.
Výuka angličtiny
Výuka probíhá každý den a uskutečňuje se volbou vhodných metod, nevede k přetěžování dětí.
 
Organizace dne
8:00 – 8:30      příchod dětí, individuální aktivity dle výběru dítěte – práce s Montessori materiálem, výtvarné činnosti, tvoření
8:30 – 9:15      přivítání, činnost na elipse, pohybové aktivity
9:15 – 9:30      svačina
9:30 – 11:30    pobyt venku
11:30 – 12:00  cizí jazyky
12:00 – 12:30  oběd
12:30 – 12:45  ústní hygiena, vyzvedávání dětí (ty které jdou po obědě)
12:45 – 14:00  odpočinek, poslech pohádky, klidový režim
14:00 – 14:45  práce s Montessori materiálem
14:45 – 15:00  svačina
15:00 – 15:30  aktivity dle výběru dětí, pobyt venku, didakticky cílené výtvarné nebo hudební činnosti, odchod dětí domů
 

PostHeaderIcon ZŠ a MŠ Mramotice - odloučené pracoviště

Ředitel školy: Mgr. Daniel Kasan

Vedoucí učitelka: Bc. Dagmar Košinová

Vedoucí stravování: Magda Jelínková

Kuchařka: Blanka Benešová

Telefon: 515 255 419, 739 323 367

 

Základní a mateřská škola jsou jedno zařízení se společnou jídelnou. Nachází se v klidné lokalitě obce Mramotice (cca 450 obyvatel), která je vzdálena asi 7 km od Znojma. Obec má cukrárnu, dvě hřiště, kostel a pohostinství se sálem, který je využíván k vystoupení s dětmi. Krásná příroda a klidné prostředí přímo vybízí ke společným vycházkám a relexaci. Mramotice mají své letní koupaliště, které s dětmi ve vhodném počasí navštěvujeme. Škola má vlastní zahradu, která je přizpůsobena aktivitám dětí. Je u ní také hřiště, které je ideální pro sportovní vyžití.

Externí spolupráce:

 • vzájemná spolupráce se ZŠ Přímětice (plavecké výcviky, plavání s rodiči)
 • spolupráce s obecními soukromníky a rodiči
 • organizace společných akcí a oslav tradic pro celou obec

 


Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz