4. Škola kamarádem

Výzdoba - leden Alegorický průvod 2.stupně Přestávky
Atmosféra důvěry, pohody, možnost aktivní relaxace - to vše přispívá k efektivnímu plnění vzdělávacích a výchovných cílů. K výuce většiny předmětů jsou využívány moderně vybavené odborné učebny, prostory školy umožňují  aktivní i pasivní odpočinek. Žáci se podílejí na výzdobě stěn školní budovy, svých tříd, o přestávkách mají možnost sportovního vyžití – stolní tenis, stolní fotbaly, žíněnky, relaxační kouty, pobyt na školních dvorcích, atd. Škola zabezpečuje pro žáky svačinky, pitný režim, občerstvení - bufet  „Zdravíčko“. Velký důraz je kladen na pestrou nabídku mimoškolních zájmových aktivit, které poskytují zajímavou smysluplnou alternativu trávení volného času. Nabídka kroužků vychází z průzkumu zájmů mezi žáky, který je prováděn společně s výběrem volitelných a nepovinných předmětů. Na 1. stupni je většina kroužků včleněna do činnosti školní družiny, na II. stupni do činnosti školní klubu, řada zájmových skupin však pracuje i nezávisle. Mezi nejoblíbenější zájmové útvary patří počítačové, keramické, dramatické kroužky, míčové a sportovní hry, kroužky cizích jazyků a kroužky doplňující přípravu žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky. Každoročně je dle zájmu dětí otevíráno 40 – 60 zájmových skupin. Kromě pravidelných zájmových aktivit škola organizuje řadu jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí pro žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost.

Život školy respektuje tři základním pravidla, ke kterým jsou vedeni žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy
 
Škola kamarádem!!
Sportovní klání žáků proti učitelům Návštěva brněnského divadla Sluneční model
 
Nevybírej školu, vytvoř si svou vlastní!!
Velká Liverpoolská Vánoční strom 2007 Netradiční soutěž pořádaná 9.B
 
Simply the best - jednoduše nejlepší!!
Pobyt rodičů s dětmi v Itálii Pohni kostrou Škola v přírodě 2.A, 2.B, 3.B