Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

Úvod Dokumenty

PostHeaderIcon Řády školy

PostHeaderIcon Poskytování školních hřišť a tělocvičen

Na základě usnesení RM č. 18/2003 ze dne 22.04.2003 bod 490 schválilo ZM poskytování sportovních hřišť při ZŠ Znojmo pro dospělé zájemce takto: 
 - hřiště na kopanou, odbíjenou v částce  80,- Kč/hod.
 - antukové hřiště a hřiště s umělým povrchem na tenis za 100,- Kč/hod
 - tělocvičny za úhradu provozních nákladů
 RM schvaluje poskytování sportovních hřišť a tělocvičen pro  děti a mládež zdarma   Peníze za poskytování hřišť vybírá proti potvrzení správce areálu p. Lang. Kategorie děti a mládež je omezena dovršením věku 18. let. Všichni hráči si samostatně před hrou připraví kurt a po jejím skončení antukové hřiště zametou smetákem popř. pokropí, upraví a uklidí.Osoby pohybující se v prostorách sportovního areálu dbají pokynů správce, udržují pořádeka respektují zásady sportovního chování.  
 

PostHeaderIcon Řád používání školních skříněk

1. Školní žákovské skříňky jsou určeny pro  žáky  5. – 9. ročníku.

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Žákovský řád

A. Docházka do školy
1. Školní budova se otevírá před zahájením vyučování v  7,35 hodin pro všechny žáky.
Mimo pravidelný rozvrh a při mimoškolních aktivitách je umožněn vstup jen pod vedením vyučujících příp. s vědomím zaměstnanců školy. 
 

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Školní řád

Kompletní verzi školního řádu naší školy najdete v následujícím článku:

A.     Docházka do školy
B.      Chování ve škole a jiných činnostech pořádaných školou
C.     Chování  žáků o přestávkách
D.     Hygienické zásady
E.      Zacházení se školními pomůckami a majetkem školy
F.      Bezpečnostní opatření
G.     Organizace vyučování
H.     Povinnosti a práva pracovníků školy
I.      Třídní učitelé
J.      Výchovný  poradce
K.     Ředitel školy
L.      Zástupce ředitele školy
M.     Vychovatelky školní družiny, školní klub
N.     Provozní pracovníci
O.     Úmluva o právech dítěte
P.      Metodická zařízení školy
R.     Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí při ZŠ
S.      Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
         a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s ped. pracovníky
T.     Odlišnosti provozu v mateřské škole.
U.     Evidence úrazů.
V.     Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

Celý článek...

 

PostHeaderIcon Klasifikační řád

Obecná ustanovení

  Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

  Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona („Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.“). Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě školy podle § 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci (studenti) školy a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.

Celý článek...

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>

Strana 1 z 6
Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz