Od září 2000 byly na základní škole v Příměticích zřízeny, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Českého volejbalového svazu, sportovní třídy se zaměřením na volejbal. Tyto volejbalové třídy jsou v každém ročníku 2. stupně, podmínkou vstupu do těchto tříd je úspěšné složení přijímacích sportovních testů (viz níže), fyzické předpoklady, výhodou je bezproblémový prospěch.
Přebor ČR volejbalových škol Volejbalové týmy 2008/2009
Žáci sportovních volejbalových tříd se na naší škole vzdělávají podle školního vzdělávacího program „Škola neomezených možností“. Jako volitelný předmět mají od 6. do 9. ročníku zvolen „Volejbal“, v součtu s tělesnou výchovou pak mají během vyučování vždy čtyři hodiny týdně se sportovním zaměřením. Kromě toho navštěvují 1x týdně i nepovinný předmět „Plavání“, který slouží k celkové fyzické regeneraci. Dle svého výkonnostního zařazení dále absolvují 2-3 odpolední volejbalové tréninky týdně. Každým rokem je pro sportovní třídy organizováno podzimní, zimní a letní soustředění. Tělesnou výchovu i tréninkovou přípravu vedou učitelé a trenéři s odpovídajícím pedagogickým a tělovýchovným vzděláním a s bohatými zkušenostmi z volejbalových soutěží.
Soustředění volejbalových tříd v Podhradí Zimní soustředění 8.A a 9.A
Pro sportovní přípravu jsou využívány:
- dvě tělocvičny základní školy
- tělocvična Gymnázia Znojma
- tělocvična PSK Znojmo
- venkovní sportovní areál základní školy (2 kurty na plážový volejbal, dva kurty na volejbal, dva tenisové kurty,
fotbalové travnaté hřiště)
- krytý školní bazén se saunou a vířivkou

Vzhledem k záštitě Českého volejbalového svazu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je činnost sportovních tříd částečně finančně dotována. Výběry sportovních tříd se zúčastňují i pravidelných sportovních soutěží a to nejen ve volejbale.
Plavání sportovních tříd Volejbalové žákyně vítězné v Trentu

Studium ve volejbalové třídě je výborná příležitost pro všechny chlapce a děvčata, kteří mají rádi míčové hry a pohyb a sport obecně. Vzhledem k rostoucí popularitě volejbalu a možnostem uplatnění získaných dovedností na četných turnajích v šestkovém i plážovém volejbalu, můžeme tento sport vřele doporučit. Nezanedbatelným kladem je i možnost dalšího studia pro nadané jedince na prestižních sportovních gymnáziích.

Podmínky přijetí do sportovní volejbalové třídy:
Do volejbalových tříd ZŠ Přímětice se může přihlásit každý zájemce, který v letošním školním roce navštěvuje 5.-8. ročník základní školy. Při výběru uchazečů se bude klást důraz na:
- Somatické předpoklady výšky
- Motorické testy se zaměřením na volejbal
- dosah jednoruč ve výskoku
- skok daleký z místa
- hod kilogramovým míčem z kleku
- hod dvoukilogramovým míčem ze stoje
- člunkový rychlostní běh 6x6m
- míčová obratnost
- Bezproblémový prospěch
- Bezproblémové chování
V případě Vašeho zájmu o sportovní třídy na naší základní škole kontaktujte: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript