Zápisový lístek si rodiče žáků 9. tříd budou moci vyzvednout buď v úterý 27. 2. 2018 od 15 - 17 hodin nebo ve středu 28. 2. 2018 od 16:15 - 18 hodin v kabinetě p. uč. J. Kravcové. V jiné dny na základě telefonické domluvy.

 

Zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na SŠ. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že jej chce uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání nebo odevzdal-li jej v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.