Informace ze sdružení rodičů dne 19. 9. 2018

 • možnost podat dvě přihlášky na střední školy
 • do maturitních oborů se koná státní jednotná přijímací zkouška z ČJ a Mat
 • Centrum pro zjišťování výsledků – www.cermat.cz
 •  info - www.msmt.cz
 •  termín odevzdání přihlášek - obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř  do 30. listopadu 2018
 • termín odevzdání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky 1. března 2019


 • dva tiskopisy přihlášek dostanou žáci zároveň s pololetním vysvědčením 31. ledna 2019
 • 1. kolo přijímacího řízení
 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky
 • obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu– v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • Další kola přijímacího řízení
 • není omezen počet přihlášek ani počet škol– v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

Postup při podávání přihlášky:

 1. přihlášku vydá základní škola s pololetním vysvědčením – se zákl. údaji a se známkami, ověřenou ředitelem školy
 2. Žák (rodič) – vyplní zvolené dvě SŠ ( popř. potvrzení lékaře, doložené úspěchy v soutěžích, doklad PPP Znojmo )
 3. Sám žák (rodič) doručí přihlášku na SŠ do  1. března 2019
 4. Přijímací řízení – 1. termín -  12. duben 2019

                                  2. termín –  15. duben 2019

6.   Náhradní termín –  13. a 15. května 2019

       Zápisový lístek:

 • Vydá základní škola v březnu zákonným zástupcům (info na www.zsprim.cz)
 • Termín pro podání zápisového lístku 10 pracovních dnů, a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60a odst. 6 školského zákona).
 • Vzít zpět zápisový lístek se neumožňuje.  
  Výjimkou j
  e případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. 

 Důležitá data:

 •  2. 11. 2018 BURZA ŠKOL na SOU Dvořákova
 • 21. 11. 2018 v 17 hod – setkání se zástupci SŠ Jmkraje v hudebně naší školy                      
 •  1. března 2019 – odevzdání přihlášek na SŠ (zodpovídá rodič)
 •  12. a 15. duben 2019 – přijímací řízení
Informace: Jarmila Kravcová