Informace ze schůzky rodičů vycházejících žáků dne 19. 9. 2019

 • možnost podat dvě přihlášky na střední školy

 • do maturitních oborů se koná státní jednotná přijímací zkouška z ČJ a Mat

 • Centrum pro zjišťování výsledků – www.cermat.cz

 •  info - www.msmt.cz

 •  termín odevzdání přihlášek - obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř  do 30. listopadu 2019

 • termín odevzdání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky 1. března 2020

 • dva tiskopisy přihlášek dostanou žáci zároveň s pololetním vysvědčením 31. ledna 2020


 • 1. kolo přijímacího řízení

 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky

 • obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu– v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 • Další kola přijímacího řízení

 • není omezen počet přihlášek ani počet škol– v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

Postup při podávání přihlášky:

 1. přihlášku vydá základní škola s pololetním vysvědčením – se zákl. údaji a se známkami, ověřenou ředitelem školy

 2. Žák (rodič) – vyplní zvolené dvě SŠ ( popř. potvrzení lékaře, doložené úspěchy v soutěžích, doklad PPP Znojmo )

 3. Sám žák (rodič) doručí přihlášku na SŠ do  1. března 2020

 4. Přijímací řízení – 1. termín -  duben 2020

                                    2. termín –   duben 2020

6.   Náhradní termín –   květen 2020

       Zápisový lístek:

 • Vydá základní škola v březnu zákonným zástupcům (info na www.zsprim.cz)

 • Termín pro podání zápisového lístku na střední školu – 10 pracovních dnů, a to ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení vyhlášen, a to zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60a odst. 6 školského zákona).

 • Vzít zpět zápisový lístek se neumožňuje.  
  Výjimkou j
  e případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění ve druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo nově pokud má záměr jej uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, ale uplatnil jej již dříve při přijetí do oboru s talentovou zkouškou. 

 Důležitá data:

 •  1. 11. 2019BURZA ŠKOL na SOU Dvořákova

 • 22. 11. 2019 v 17 hod – setkání se zástupci SŠ Jmkraje v hudebně naší školy                      

 •  1. března 2020 – odevzdání přihlášek na SŠ (zodpovídá rodič)

 •     duben 2020  –   přijímací řízení

Informace: Jarmila Kravcová, výchovná poradkyně