Zápisový lístek si rodiče vycházejících žáků budou moci vyzvednout v pondělí 9. 3. 2020 nebo v úterý 10. 3. 2020 od 14:30 -17 hodin v kabinetě p. uč. J. Kravcové. V jiné dny na základě telefonické domluvy.