Poslední fotogalerie
Foto 2019/2020
Montessori třídy

od školního roku 2012/2013

Divišovy Noviny

Výuka on-line

Výukový a evaluační

web školy

Školní bazén

Srdečně Vás zveme

Den otevřených dveří

denně po tel. domluvě

515 211 010

515 211 013

PostHeaderIcon Kariérové poradenství

PostHeaderIcon Řemeslo má budoucnost

 17. 12. 2015 proběhne na SOU a SOŠ Přímětická projekt pro žáky 9. tříd s názvem Řemeslo má budoucnost. Žáci mají jedinečnou možnost si vyzkoušet praktickyobory, které nabízí střední škola. Práce bude hodnocena odbornou komisí. Zároveň žáci získají informace o všech oborech a mohou si prohlédnout školu. Akce trvá od 9 hod do 13 hod. 

 

PostHeaderIcon Informace k přijímacímu řízení 2015-2016

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2015/2016 jsou ke stažení v přiložené prezentaci.
 

PostHeaderIcon Přijímací řízení pro šk.rok 2015/2016

MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2015/2016 pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky (dále pokusné ověřování).
Bližší informace a podrobnosti k organizaci pokusného ověřování vydané Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání jsou zveřejněny na http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016-1404035005.html.
Včetně formuláře přihlášky ke studiu.
Pokusné ověřování se, stejně jako loni, týká uchazečů, kteří si podávají přihlášku ke vzdělávání do denní formy vzdělávání ve skupinách oborů K, M a L/0 s výjimkou oborů skupiny 82 Umění a užité umění a kmenového oboru Gymnázium se sportovní přípravou.
Pokusné ověřování je pro střední školy dobrovolné, mohou se ho účastnit střední školy všech zřizovatelů. V průběhu měsíce října bude zveřejněn seznam škol a oborů, které se budou pokusného ověřování účastnit na stránkách www.jmskoly.cz.
 
Bližší informace budou žákům devátých tříd předány na rodičovském sdružení dne
23. září 2015 ve třídě 9.A v 18 hod. 
 

PostHeaderIcon Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů

Na www.infoabsolvent.cz najdete úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání

-       vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-       je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-       je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-       velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-       informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-       filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-       poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,

-       údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol.

 Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a rozšiřován.

 

PostHeaderIcon Informace k přijímacímu řízení 2014/2015

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2014/2015

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí.

Denní forma vzdělávání

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

do 30. listopadu 2013

Ostatní obory vzdělání

do 15. března 2014

 §  1. kolo přijímacího řízení

-          uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

§  Další kola přijímacího řízení

-          není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

Celý článek...

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 3 z 3
Prohlídka školy
Zaměstnanci školy
Přihlášení
Vyhledávání
Projekty školy

Projekty školy

Projekt školy

Robotel Homework

Robotel Homework

Anketa
Co je na naší škole nejvíc super?
 
Zřizovatel školy

Město Znojmo

www.znojmocity.cz

Portál jmskoly.cz

Partneři školy
Ověřená instituce
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola Znojmo - Přímětice (pobočka Znojmo, Ke Škole 569/15) - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz