PROSINEC

Exkurze - JMM: Půjdem spolu do Betléma

Ve středu 18. 12. 2018 čekalo na všechny žáky téma o vánočních tradicích. Průvodkyně si pro žáky připravily vzpomínky na tradice, které lidé dodržovali od nepaměti. Poznali, jak se měnily tradice nejen v darování vánočních dárků. Tento program na děti hodně zapůsobil.

 

Pečení perníčků a lineckého pečiva

V týdnu ve dnech 12. a 14. 12. 2018 se žáci konečně dočkali a mohli si své umění vyzkoušet při pečení vánočního cukroví. Tak jako každý rok, si pečení všichni moc užili.

 

Filmové představení: Čertí brko

Před odchodem na vánoční prázdniny 19. 12. 2018 jsme navštívili kino, v němž jsme mohli vidět pohádku Čertí brko. Nová pohádka byla pěkným ukončením další části školního roku.

 

Exkurze - JMM: Zimní spáči

Dne 18. 1. 2019 jsme se opět vydali do JMM. Prostřednictvím příběhu jsme se dověděli, jaké strategie přežití volí zvířata, aby se bez problémů dočkala jara. Každý žák si odnesl na památku odlitek liščí stopy.

 

JMM: Kufr velkého vynálezce

Poslední školní den kalendářního roku 20. 12. 2018 se žáci 2. dvojročí mohli zúčastnit velkého bádání v prostorách naší tělocvičny. Na různých stanovištích si mohli žáci plnit úkoly týkající se velkého vynálezce bleskosvodu P. Diviše.