BŘEZEN

Exkurze - JMM: Výletníci … aneb toulky znojemskou přírodou

Dne 20. 3. 2019 se žáci vydali na výlet spolu s čapími kamarády Čeňkem a Brunem a skrze jejich dobrodružství poznali charakteristické rostliny a živočichy různých biotopů znojemské přírody (les, skála, řeka/rybník, vřesoviště).


DUBEN

DEN ZEMĚ „poznej své tělo“

Letošní den Země byl zaměřen na lidské tělo. Úvodní filmové představení s následným programem, ve kterém jsme museli zapojit i mozkové buňky nás zavedly do světa, který dobře znají jen lékaři. Celý program byl velmi naučný a zábavný. Moc se nám všem líbil.

 

ČERVEN

VYCHÁZKA DO MĚSTA, FOCENÍ PÁŤÁKŮ

Pátek 14. 6. byl svým způsobem trochu překvapením pro všechny žáky. Jediné, co žáci pátého ročníku věděli, bylo to, že se mají obléci pěkně a pohodlně. Teprve před fotoateliérem se dozvěděli, že se budou fotit. Ale proč? To se žáci dozvědí až na konci roku. PŘEKVAPENÍ!!!

 

POBYT V PŘÍRODĚ- DVOUDENNÍ VÝLET

V pondělí 17. 6. jsme se vydali do přírody. První zastavení jsme měli v Tvořihrázi v bývalém mlýně, ve kterém bydlí naše žačka Lili. Po skvěle stráveném naučném dopoledni jsme pokračovali do Prosiměřic na oběd, a pak pěší túrou do Bantic, kde se konalo rozloučení s páťáky. V Banticích bydlí naše žačka Katie. Díky dobrosrdečnosti Katieným rodičům jsme mohli přespat v jejich domě a užít si loučení na místním hřišti. Ráno vedla naše cesta směrem do Přibic, kde na nás čekali již známí koníci. Po vyčištění výběhu jsme se věnovali jízdě na koních. Kamarádi - koně Sarapis a Quinadro nám byli skvělými společníky. Další koně - Viu, Lagarde, Diamonda, Marry a Goju jsme si mohli pohladit ve výbězích. Po obědě nás, bohužel, čekal odjezd domů. Byly to nádherně strávené dny.