První trojročí i druhé dvojročí se nadále věnovalo práci na učivu podle osobních plánů. Každý postupoval podle svých schopností a dovedností. K závěru roku se pozornost obrátila k budoucím prvňáčkům, které jsme vzali pod křídla a vnesli jsme je do dění našich tříd. Adaptační týden jsme si společně užili.

 

Čekalo nás nelehké rozloučení s žáky, kteří opouštějí 1. stupeň a rozlétnou se do vyšších sfér základního vzdělání – s páťáky. Společně jsme uskutečnili školu v pohybu a putovali jsme po okolí Znojemska. Navštívili jsme mlýn naší žákyně páteho ročníku Lili ve Tvořihrázi, v motorestu na cestě do Bantic jsme se občerstvili a pokračovali jsme pěšky do bydliště další žákyně pátého roč. Katie- do Bantic, kde se uskutečnilo příjemné posezení s rodiči a kde proběhlo loučení s páťáky. Zde nám rodiče Katie nabídli koupání v bazénu a nocleh s veškerým komfortem. Další den se naše putování ubíralo směrem k Pohořelicím (dále do Přibic), kde jsme si užívali chvíle s koňmi. Nejvíce nás zaujala jízda na koních. Celou naší trasu a zážitky jsme si zaznamenávali do myšlenkových map. Proto budou naše vzpomínky na poslední dny v Montessori třídě vždy živé.

Všem žákům, kteří opustili Montes., třídu přejeme hodně úspěchů a štěstí v dalším stupni jejich života, ať je kdekoliv. Vzpomínáme na Vás všechny s láskou.