Do prvního ročníku školního roku 2019-20 nastoupilo mnohem více žáků, než tomu bylo v posledních letech. Tito zvídaví žáčci prohloubili a snažili se udržovat v 1. trojročí řád, smysl pro pořádek, spravedlnost a mravní zásady. Je to skvělá skupina žáků, která se rychle zadaptovala a dokázala spolupracovat s dalšími ročníky.

 

Během 1. pololetí jsme pracovali na množství úkolů a zajímavých tématech z kosmické výchova. Prakticky jsme opakovaně trénovali český jazyk s pomůckami, matematiku a geometrii s perlovým materiálem a bavlnou, kosmickou výchovu s mnoha tematickými pomůckami. Ve fotogalerii se můžete podívat na praktické činnosti žáků, kteří se zabývali například rostlinstvem s jeho částmi těla, mořskými živočichy, domácími mazlíčky a jejich modely, člověkem s jeho stavbou těla, kostrou, orgány a smysly.

Ve škole nás navštívil ilustrátor Adolf Dudek, spolupracovali jsme s JMM, kde jsme se věnovali tradicím, jako každý rok jsme navštívili kino s předvánoční pohádkou….